Till startsidan


Ledande befattningshavare


Claes Hansson Claes Hansson
Född 1957, civilekonom.
Verkställande direktör och koncernchef sedan 2006.
Anställd sedan 1984.
Eget innehav i Götenehus Group AB: 1 205 000 B-aktier.

Fredrik Arvidson Fredrik Arvidson
Född 1965.
Försäljningschef Styckehus. Anställd sedan 2015.
Eget innehav i Götenehus Group AB: 220 000 B-aktier.

Johan Danielsson Johan Danielsson
Född 1968, arkitekt SAR/MSA
Chefsarkitekt. Anställd sedan 1994.
Eget innehav i Götenehus Group AB: 400 130 B-aktier.

  Robert Elovson
Född 1963.
Ekonomichef/CFO. Anställd sedan 2018.
Eget innehav i Götenehus Group AB: 5 000 B-aktier.

David Ulinder David Ulinder
Född 1977, civilingenjör.
Teknisk chef. Anställd sedan 2004.
Eget innehav i Götenehus Group AB: 239 330 B-aktier.

Roger Wändal Roger Wändal
Född 1958, civilekonom.
MA-chef. Anställd sedan 1999.
Eget innehav i Götenehus Group AB: 246 400 B-aktier.

Götenehus Group AB (publ) • Box 17 • 533 21 Götene
Tel 0511-34 56 00 • Fax 0511-34 53 12 • E-post koncern@gotenehus.com