Till startsidan


Ledande befattningshavare


Claes Hansson Claes Hansson
Född 1957, civilekonom.
Verkställande direktör och koncernchef sedan 2006.
Anställd sedan 1984.
Eget innehav i Götenehus Group AB: 800 000 B-aktier, 405 000 teckningsoptioner.

Fredrik Arvidson Fredrik Arvidson
Född 1965.
Försäljningschef Styckehus. Anställd sedan 2015.
Eget innehav i Götenehus Group AB: 20 000 B-aktier, 200 000 teckningsoptioner.

Johan Danielsson Johan Danielsson
Född 1968, arkitekt SAR/MSA
Chefsarkitekt. Anställd sedan 1994.
Eget innehav i Götenehus Group AB: 300 130 B-aktier, 100 000 teckningsoptioner.

David Ulinder David Ulinder
Född 1977, civilingenjör.
Teknisk chef. Anställd sedan 2004.
Eget innehav i Götenehus Group AB: 19 330 B-aktier, 220 000 teckningsoptioner.

Roger Wändal Roger Wändal
Född 1958, civilekonom.
MA-chef. Anställd sedan 1999.
Eget innehav i Götenehus Group AB: 46 400 B-aktier, 200 000 teckningsoptioner.

Götenehus Group AB (publ) • Box 17 • 533 21 Götene
Tel 0511-34 56 00 • Fax 0511-34 53 12 • E-post koncern@gotenehus.com