Till startsidan


Valberedning

Valberedningen inför årsstämman 27 april 2017 består av Erik Hemberg, Ulf Runmarker och Thomas Öster som representanter för de tre största aktieägarna.

Valberedningens ordförande är Thomas Öster, utsedd av valberedningen.

Valberedningen representerar tillsammans cirka 55 procent av röstetalet för samtliga röstberättigade aktier i bolaget.

Valberedningen skall lägga fram förslag i följande frågor för beslut till årsstämman 2017:

- Val av ordförande vid årsstämma.
- Antal ledamöter i styrelsen.
- Arvode till styrelseledamöter och ordförande samt ersättning för kommittéarbete.
- Val av ledamöter och ordförande i styrelsen.
- Arvode till revisor.
- Val av revisor.

Aktieägare som önskar lämna förslag till Götenehus Group AB:s valberedning kan skicka e-post till valberedning@gotenehus.com rubrik ”Till Valberedningen” eller brev till Götenehus Group AB, Box 17, 533 21 Götene, märkt ”Till Valberedningen”, senast 16 januari 2017.

För ytterligare upplysningar kontakta: Thomas Öster, valberedningens ordförande, e-post: thomas.oster63@telia.com.

 

 

 

 


Götenehus Group AB (publ) • Box 17 • 533 21 Götene
Tel 0511-34 56 00 • Fax 0511-34 53 12 • E-post koncern@gotenehus.com