Till startsidan


Största aktieägarna

De största aktieägarna var enligt Euroclear Sweden AB 2017-09-30:

  A-aktier B-aktier Totalt % av
aktie-
kapital
% av
röster
Erik Hemberg inkl bolag 181 380 27 348 657 27 530 037 31,5 29,9
Fam Runmarker inkl bolag 473 534 11 086 615 11 560 149 13,2 16,3
Fam Öster inkl bolag 378 826 6 882 458 7 261 284 8,3 11,0
Nordea Liv & Pension PBI 0 7 855 662 7 855 662 9,0 8,1
Nordea Småbolagsfond Norden 0 4 468 551 4 468 551 5,1 4,6
Kent Molin 66 000 2 266 660 2 332 660 2,7 3,0
Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension 0 2 260 726 2 260 726 2,6 2,3
Anders Borgenhard 0 1 000 000 1 000 000 1,1 1,0
Swedbank Försäkring 0 878 400 878 400 1,0 0,9
Claes Hansson 0 800 000 800 000 0,9 0,8
Övriga 0 21 366 047 21 366 047 24,6 22,1
Summa 1 099 740 86 213 776 87 313 516 100,0 100,0

Götenehus Group AB (publ) • Box 17 • 533 21 Götene
Tel 0511-34 56 00 • Fax 0511-34 53 12 • E-post koncern@gotenehus.com