Till startsidan


Största aktieägarna

De största aktieägarna var enligt Euroclear Sweden AB 2017-06-30:

  A-aktier B-aktier Totalt % av
aktie-
kapital
% av
röster
Erik Hemberg inkl bolag 181 380 27 348 657 27 530 037 31,5 29,9
Fam Runmarker inkl bolag 473 534 11 086 615 11 560 149 13,2 16,3
Fam Öster inkl bolag 378 826 6 883 361 7 262 187 8,3 11,0
Nordea Liv & Pension PBI 0 8 005 662 8 005 662 9,2 8,2
Nordea Småbolagsfond Norden 0 4 799 304 4 799 304 5,5 4,9
Kent Molin 66 000 2 266 660 2 332 660 2,7 3,0
Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension 0 1 998 975 1 998 975 2,3 2,1
Anders Borgenhard 0 1 000 000 1 000 000 1,1 1,0
Sten Andersson 0 800 000 800 000 0,9 0,8
Claes Hansson 0 800 000 800 000 0,9 0,8
Övriga 0 21 224 542 21 224 542 24,4 22,0
Summa 1 099 740 86 213 776 87 313 516 100,0 100,0

Götenehus Group AB (publ) • Box 17 • 533 21 Götene
Tel 0511-34 56 00 • Fax 0511-34 53 12 • E-post koncern@gotenehus.com