Till startsidan


Största aktieägarna

De största aktieägarna var enligt Euroclear Sweden AB 2017-12-31:

  A-aktier B-aktier Totalt % av
aktie-
kapital
% av
röster
Erik Hemberg inkl bolag 177 880 27 385 627 27 563 507 31,6 30,0
Fam Runmarker inkl bolag 477 034 11 187 615 11 664 649 13,4 16,4
Fam Öster inkl bolag 378 826 6 725 314 7 104 140 8,1 10,8
Nordea Liv & Pension PBI 0 7 876 277 7 876 277 9,0 8,1
Nordea Småbolagsfond Norden 0 4 024 662 4 024 662 4,6 4,1
Kent Molin 66 000 2 266 660 2 332 660 2,7 3,0
Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension 0 2 489 610 2 489 610 2,9 2,6
Sten Andersson 0 970 000 970 000 1,1 1,0
Swedbank Försäkring 0 910 700 910 700 1,0 0,9
Anders Borgenhard 0 900 000 900 000 1,0 0,9
Övriga 0 21 477 311 21 477 311 24,6 22,2
Summa 1 099 740 86 213 776 87 313 516 100,0 100,0

Götenehus Group AB (publ) • Box 17 • 533 21 Götene
Tel 0511-34 56 00 • Fax 0511-34 53 12 • E-post koncern@gotenehus.com