Till startsidan


Rapportdatum

Delårsrapport för januari-juni 2017 lämnas den 24 augusti 2017.
Delårsrapport för januari-september 2017 lämnas den 27 oktober 2017.Götenehus Group AB (publ) • Box 17 • 533 21 Götene
Tel 0511-34 56 00 • Fax 0511-34 53 12 • E-post koncern@gotenehus.com