Till startsidan


Rapportdatum

Bokslutskommuniké för helåret 2017 lämnas den 23 februari 2018.
Delårsrapport för januari-mars 2018 lämnas den 17 maj 2018.
Delårsrapport för januari-juni 2018 lämnas den 29 augusti 2018.
Delårsrapport för januari-september 2018 lämnas den 26 oktober 2018.Götenehus Group AB (publ) • Box 17 • 533 21 Götene
Tel 0511-34 56 00 • Fax 0511-34 53 12 • E-post koncern@gotenehus.com