Till startsidan


Rapportdatum

Delårsrapport för januari-september 2017 lämnas den 27 oktober 2017.

Bokslutskommuniké för helåret 2017 lämnas den 23 februari 2018.Götenehus Group AB (publ) • Box 17 • 533 21 Götene
Tel 0511-34 56 00 • Fax 0511-34 53 12 • E-post koncern@gotenehus.com