Till startsidan


Information angående Erik Hemberg Fastighets AB budpliktsbud på Götenehus Group AB

 

Pressrelease Erik Hemberg Fastighets AB
Erik Hemberg Fastighets AB redovisar utfallet av budpliktsbudet på Götenehus
Pressrelease Erik Hemberg Fastighets AB
Erbjudandehandling avseende Erik Hemberg Fastighets AB:s erbjudande till aktieägarna i Götenehus Group AB offentliggjord
Erbjudandehandling från Erik Hemberg Fastighets AB
Pressrelease Götenehus Group AB
Uttalande från styrelsen för Götenehus Group AB i anledning av Erik Hemberg Fastighets AB:s budpliktsbud
Fairness Opinion avseende budpliktsbud i Götenehus Group AB (publ) från Erik Penser Bank
Pressrelease Götenehus Group AB
Götenehus utvärderar budpliktsbud från Erik Hemberg Fastighets AB
Pressrelease Erik Hemberg Fastighets AB
Erik Hemberg Fastighets AB offentliggör budpliktsbud på Götenehus Group AB
 
Erik Hemberg Fastighets AB webbsida www.ehfab.se

 Götenehus Group AB (publ) • Box 17 • 533 21 Götene
Tel 0511-34 56 00 • Fax 0511-34 53 12 • E-post koncern@gotenehus.com