Till startsidan


Bildarkiv

Dessa bilder är avsedda för redaktionellt bruk i samband med artiklar om Götenehus Group AB och/eller företag som ingår i koncernen.

Styrelse

Andersson Bengt, styrelsesuppleant
Andersson Magnus, styrelsesuppleant
Danielsson Nils-Erik, styrelseledamot, ordförande
Hansson Claes, styrelseledamot, verkställande direktör och koncernchef
Hemberg Erik, styrelseledamot
Johansson Joakim, styrelsesuppleant
Nilsson Svante, styrelseledamot
Runmarker Ulf, styrelseledamot
Sutton Steve, styrelseledamot

Ledande befattningshavare

Borgenhard Jonas, försäljningschef styckehus
Danielsson Johan, chefsarkitekt
Andreas Gustafsson, marknadschef prouektutveckling
Hansson Claes, styrelseledamot, verkställande direktör och koncernchef
Ström Anna, CFO
Ulinder David, teknisk chef
Wändal Roger, chef materialadministrationGötenehus Group AB (publ) • Box 17 • 533 21 Götene
Tel 0511-34 56 00 • Fax 0511-34 53 12 • E-post koncern@gotenehus.com