Till startsidan


Uppdaterad senast 2018-03-19 kl 11:02


Götenehus Group AB är moderbolag till Götenehus AB som är en av de större aktörerna på småhusmarknaden i Sverige. Koncernen består vidare av dotterbolagen Götenehus Entreprenad AB, Forshem Fastighets AB och Götene Träindustri AB. Småhusverksamheten omfattar dels marknadsföring och uppförande av enskilda styckehus, dels projektverksamhet i form av marknadsföring och uppförande av gruppbyggda småhus.

Finansiella nyheter
180319   Kallelse till årsstämma i Götenehus Group AB
180223   Bokslutskommuniké 1 januari - 31 december 2017
171027   Delårsrapport 1 januari - 30 september 2017
170824   Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2017
170512   Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2017
170428   Årsstämma Götenehus Group AB 2017
170327   Årsredovisning 2016 (pdf-fil)
170327   Götenehus publicerar årsredovisningen för 2016
 
Nyheter
180220 Götenehus har vunnit Jönköpings kommuns markanvisningstävling i Fagerslätt Östra
180108 Origo – ny husserie för modernt boende
171215 Anna Ström lämnar som CFO i Götenehus
171214 Uttalande från styrelsen för Götenehus Group AB i anledning av Erik Hemberg Fastighets AB:s budpliktsbud
171201 Götenehus förvärvar ca 50 byggrätter i Limhamn, Malmö
171130 Götenehus utvärderar budpliktsbud från Erik Hemberg Fastighets AB
170411   Götenehus investerar ca 60 mkr i en ny fabrik för industriell volymhusproduktion
170113   Götenehus bygger nytt i Uddevalla –
17 bostadsrätter fyller ett tomrum i city

 


Götenehus Group AB (publ) • Box 17 • 533 21 Götene
Tel 0511-34 56 00 • Fax 0511-34 53 12 • E-post koncern@gotenehus.com