Till startsidan


Uppdaterad senast 2014.03.31 kl 15:46.
 
Prospekt avseende företrädesemission i Götenehus Group AB


Götenehus Group AB är moderbolag till Götenehus AB som är en av de större aktörerna på småhusmarknaden i Sverige. Koncernen består vidare av dotterbolagen Forshem Fastighets AB och Forshem Biobränsle AB. Småhusverksamheten omfattar dels marknadsföring och uppförande av enskilda styckehus, dels projektverksamhet i form av marknadsföring och uppförande av gruppbyggda småhus

Nyheter
140325   Götenehus publicerar årsredovisningen för 2013
140325   Årsredovisning 2013 (pdf-fil)
140324   Kallelse till årsstämma i Götenehus Group AB
140227 Bokslutskommuniké 2013 (pdf-fil)
131025 Delårsrapport 1 januari - 30 september 2013
130828 Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2013
130619 Joakim Gannholt lämnar Götenehus
130524 Årsstämma Götenehus Group AB 2013
130515 Valberedningens förslag till årsstämman i Götenehus Group AB
130514 Götenehus företrädesemisson fulltecknad
130502 Götenehus Group AB offentliggör tilläggsprospekt avseende företrädesemission och riktad emission till konvertibelinnehavare
130426 Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2013
130422 Kallelse till årsstämma i Götenehus Group AB
130417 Götenehus Group AB offentliggör prospekt avseende företrädesemission och riktad emission till konvertibelinnehavare

 


Götenehus Group AB (publ) • Box 17 • 533 21 Götene
Tel 0511-34 56 00 • Fax 0511-34 53 12 • E-post koncern@gotenehus.com