Till startsidan


Uppdaterad senast 2015-11-24 kl 10:51
 


Götenehus Group AB är moderbolag till Götenehus AB som är en av de större aktörerna på småhusmarknaden i Sverige. Koncernen består vidare av dotterbolagen Götenehus Entreprenad AB, Forshem Fastighets AB och Götene Träindustri AB. Småhusverksamheten omfattar dels marknadsföring och uppförande av enskilda styckehus, dels projektverksamhet i form av marknadsföring och uppförande av gruppbyggda småhus.

Nyheter
151029 Delårsrapport 1 januari - 30 september 2015
150924 Teckning och överlåtelse av teckningsoptioner i Götenehus Group AB
150827 Kommuniké från extra bolagsstämma i Götenehus Group AB
150826 Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2015
150810 Kallelse till extra bolagsstämma
150507 Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2015
150423   Årsstämma Götenehus Group AB 2015
150331   Handlingar inför årsstämman 2015
150325   Götenehus publicerar årsredovisningen för 2014
150325   Årsredovisning 2014 (pdf-fil)
150316   Kallelse till årsstämma i Götenehus Group AB
150226   Bokslutskommuniké 2014

 


Götenehus Group AB (publ) • Box 17 • 533 21 Götene
Tel 0511-34 56 00 • Fax 0511-34 53 12 • E-post koncern@gotenehus.com