Till startsidan


Uppdaterad senast 2015.03.25 kl 11:01.
 


Götenehus Group AB är moderbolag till Götenehus AB som är en av de större aktörerna på småhusmarknaden i Sverige. Koncernen består vidare av dotterbolagen Forshem Fastighets AB och Forshem Biobränsle AB. Småhusverksamheten omfattar dels marknadsföring och uppförande av enskilda styckehus, dels projektverksamhet i form av marknadsföring och uppförande av gruppbyggda småhus.

Nyheter
150325   Götenehus publicerar årsredovisningen för 2014
150325   Årsredovisning 2014 (pdf-fil)
150316   Kallelse till årsstämma i Götenehus Group AB
150226   Bokslutskommuniké 2014
141030   Delårsrapport 1 januari - 30 september 2014
140912   Anna Ström ny CFO i Götenehus Group AB
140828   Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2014
140514   Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2014
140425   Årsstämma Götenehus Group AB 2014
140325   Götenehus publicerar årsredovisningen för 2013
140325   Årsredovisning 2013

 


Götenehus Group AB (publ) • Box 17 • 533 21 Götene
Tel 0511-34 56 00 • Fax 0511-34 53 12 • E-post koncern@gotenehus.com