Till startsidan


Uppdaterad senast 2017-01-13 kl 13:33.
 


Götenehus Group AB är moderbolag till Götenehus AB som är en av de större aktörerna på småhusmarknaden i Sverige. Koncernen består vidare av dotterbolagen Götenehus Entreprenad AB, Forshem Fastighets AB och Götene Träindustri AB. Småhusverksamheten omfattar dels marknadsföring och uppförande av enskilda styckehus, dels projektverksamhet i form av marknadsföring och uppförande av gruppbyggda småhus.

Finansiella nyheter
161207   Konvertibel 2011/2016 i Götenehus Group AB (publ)
161027   Delårsrapport 1 januari - 30 september 2016
160826   Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2016
160512   Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2016
160428   Årsstämma Götenehus Group AB 2016
160329   Årsredovisning 2015 (pdf-fil)
160329   Götenehus publicerar årsredovisningen för 2015
160321   Kallelse till årsstämma i Götenehus Group AB
160225   Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2015
 
Nyheter
170113   Götenehus bygger nytt i Uddevalla –
17 bostadsrätter fyller ett tomrum i city
160923   Klartecken för Götenehus största projekt – först att börja bebygga Frostaliden i Skövde
160215   Götenehus bygger Skövdes högsta trähus
160112   Erik Hemberg Fastighets AB ökar ägandet i Götenehus

 


Götenehus Group AB (publ) • Box 17 • 533 21 Götene
Tel 0511-34 56 00 • Fax 0511-34 53 12 • E-post koncern@gotenehus.com